Skip to main content

Tawaran Skim Biasiswa Yayasan Tabung Haji Lepasan SPM 2016

Tawaran Skim Biasiswa Yayasan Tabung Haji Lepasan SPM 2016
Tarikh Tutup: 18 April 2017

Biasiswa Yayasan Tabung Haji 2017 Scholarship

Lembaga Tabung Haji (TH) 2017 adalah sebuah Instituisi Kewangan Islam unggul di Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995 (Akta 535). TH melalui Yayasan Tabung Haji (YTH) berhasrat melahirkan Iebih ramai Profesional Mukmin dengan memupuk kebolehan pelajar untuk mencapai kecermerlangan akademik dan menjadi seorang profesional yang berperibadi mukmin.

Syarat Akademik

Mendapat keputusan cemerlang sekurang-kurangnya 7A (A+, A, A-) dan mendapat sekurang- kurangnya gred B dalam meta pelajaran Bahasa Melayu, Pendidikan Islam dan Bahasa lnggeris (lisan dan penulisan)

Bidang Pengajian yang dianjurkan

 • Sains/ Kejuruteraan
  • Teknologi Maklumat, 
  • Sains Fizik, 
  • Sains, 
  • Teknologi Makanan, 
  • Arkitek dan 
  • semua bidang kejuruteraan.
 • Perniagaan
  • Perbankan,
  • Kewangan Korporat, 
  • Perakaunan, 
  • Pelaburan, 
  • Aktuari, 
  • Hospitaliti, 
  • Pemasaran, 
  • Ekonomi dan 
  • Pengurusan Harta.
 • Umum
  • Semua bidang dalam Pengajian Islam, 
  • Komunikasi, 
  • Psikologi, 
  • Periadangan, 
  • Sumber Manusia, 
  • Undang-undang.
 • Profesional
  • Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), 
  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 
  • Certified Public Accountants (CPA), 
  • Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA), 
  • Malaysian Associatlon of Certified Public Accountants (MACPA).

Krihetia Pemilihan Calon

 • Pendeposit TH;
 • Pendapatan lsi rumah dl bawah RM2,SOO sebulan;
 • Berumur tidak leblh dari sembilan belas (19) tahun semasa membuat permohonan dan pada tahun menerima tawaran
 • Mendapat tawaran daripada kolej matrikulasi atau Pra Universiti atau mana-mana lnstitusi Pengajian Tinggi Awam (lPTA) dalam negara secara sepenuh masa yang dliiktiraf oleh kerajaan;
 • Berstatus bujang;
 • Diperakui sihat oleh Pegawal Perubatan Kerajaan atau Panel Doktor yang dllantik oleh YTH;
 • Tidak mempunyai rekod jenayah;
 • Aktif dalam ko-kurikulum dan berketerampilan sebagai pemimpin serta mempunyal komunlkasl
 • Interpersonal yang baik,

Dokumen sokongan yang diperlukan:

 1. Salinan sijll kelahiran yang disahkan
 2. Sallnan kad pengenalan/ MyKad pemohon dan bapa/ibu/penjaga yang disahkan.
 3. Penyata gaji/ slip/ pencen terbaru ibu/ bapa/ penjaga serta surat akuan bersumpah bagi yang bekerja sendiri atau tidak bekerja.
 4. Salinan sijil SPM/ akademik yang disahkan
 5. Salinan sijiI-sijil ko-kurikulum yang disahkan
 6. Salinan sijil tamat sekolah yang disahkan
 7. Salinan muka surat pertama Buku Akaun Simpanan TH

Cara Memohon Biasiswa Yayasan Tabung Haji 2017 Scholarship

Download / muat turun borang permohonan online. Borang permohonan yang Iengkap beserta dokumen sokongan hendaklah dihantar ke alamat
YAYASAN TABUNG HAJI
Lantai 27, Bangunan Tabung Haji
201 Jalan Tun Rank
50400 Kuala Lumpur
Tabung Haji Contact Center (THCC): 6207 1919
Link: http://www.tabunghaji.gov.my/tawaran-skim-biasiswa-yayasan-th

Pre-University, Undergraduate & Postgraduate Scholarship Offers

 1. 30 April 2017: Dermasiswa Program Pembiayaan Pendidikan Tunas Potensi
 2. 30 April 2017: Biasiswa Yayasan AFS Antarabudaya Malaysia (YABM) Scholarship for Form 5 Students Apply AFS Program
 3. 30 April 2017: Biasiswa Bank Negara Malaysia Undergraduate (Honours) Scholarships
 4. 30 April 2017: Biasiswa Bank Negara Malaysia Postgraduate (Master & PhD) Scholarships
 5. 2 May 2017: Biasiswa MREPC Local Undergraduate Scholarship Awards
 6. 2 May 2017: MREPC Scholarship Awards for Graduate Diploma of Rubber Technology
 7. 3 May 2017: The Astro Scholarship Award for Pre-University / Foundation / Diploma / Undergraduate
 8. 3 May 2017: The Astro Postgraduate Scholarship Awards for MBA & Data Science
 9. 3 May 2017: Skim Prihatin Pendidikan 1Malaysia (SPP1M) 1Malaysia Education Care Scheme
 10. 8 May 2017: Sarawak Energy Berhad Scholarships for Sarawakians
 11. 20 May 2017: Biasiswa Yayasan Manan Amir Scholarship for Local Diploma & Degree Students
 12. 22 May 2017: Biasiswa JPA: Penawaran Program Penajaan 9A+ SPM 2016
 13. 30 May 2017: Biasiswa Yayasan Tun Suffian Cambridge Scholarship Awards
 14. 1 June 2017: Hong Leong Foundation Local Undergraduate Scholarship Application
 15. 18 June 2017: Penang Future Foundation (PFF) Undergraduate Scholarship
 16. 30 June 2017: Biasiswa OCBC Bank Malaysia Local Undergraduate Scholarships
 17. 31 December 2017: Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Discount on Repayment
 18. Open throughout the year: Maxis What’s Next Scholarship for Postgraduate Degree/Diploma Programme
 19. Open throughout the year: Biasiswa Karangkraf Scholarship Education Fund
 20. Open throughout the year: Amcorp Study Grant for ACCA Qualification in Collaboration with Yayasan Azman Hashim Foundation
 21. 36 Scholarships for IPTA Undergraduate Students
 22. Throughout the year: Intel Malaysia Scholarships