Skip to main content

Biasiswa Tunku Abdul Rahman


Yayasan Tunku Abdul Rahman mempelawa permohonan daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk ditawarkan BIASISWA TUNKU ABDUL RAHMAN. Biasiswa ini diwujudkan untuk mengenang jasa Almarhum Y.T.M. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Perdana Menteri Pertama dan Bapa Kemerdekaan Malaysia. Penerima akan dipilih daripada pelajar yang berjaya melalui proses temuduga yang rapi.

TARIKH TUTUP
Mac 31, 2008

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
(a) Syarat Asas
(i) Warganegara Malaysia.
(ii) Umur tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan.
(iii) Baru tamat Semester Satu *, Tahun Pertama Ijazah Pertama di mana-mana Institusi Pengajian Tinggi Tempatan dalam negara.

(b) Syarat Kelayakan Akademik dan Ko-kurikulum
(i) Memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM / STPM / Matrikulasi/ Asas.
(ii) Kepujian dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM.
(iii) Memperolehi PNGK / CGPA minimum 3.50 dalam peperiksaan Semester Satu Tahun Satu (1),program Ijazah Sarjana Muda.
(iv) Memiliki kualiti kepimpinan dan penyertaan yang cemerlang/ aktif dalam ko-kurikulum.

(c) Syarat Tambahan
(i) Penerima BIASISWA TUNKU ABDUL RAHMAN diperlukan berkhidmat untuk negara sekurang-kurangnya lima (5) tahun selepas tamat pengajian yang ditaja.

* Calon yang berjaya hanya ditentukan selepas menerima keputusan penuh Semester Kedua, Tahun Pertama, iaitu apabila sah mendapat PNGK / CGPA melebihi 3.5 untuk Tahun Pertama.

KADAR BIASISWA
Kadar Biasiswa adalah seperti berikut:
(i) Yuran Pengajian mengikut kadar yuran sebenar yang dituntut oleh IPT.
(ii) Elaun Sara Hidup bernilai RM1,000 sebulan.
(iii) Elaun Buku bernilai RM300 / semester.
(iv) Elaun-elaun berkaitan pengajian seperti tesis, elaun latihan amal / kertas projek, elaun alat perkakas (sekali setahun).
(v) Tambang penerbangan (2 hala) sekali setahun (untuk pelajar Semenanjung yang belajar di Sabah & Sarawak dan pelajar Sabah & Sarawak yang belajar di Semenanjung).

PERMOHONAN
Klik DI SINI untuk memuat turun Borang Permohonan Biasiswa Tunku Abdul Rahman. Semua Permohonan mesti dibuat melalui Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) universiti anda. Jika tidak ia akan ditolak.

Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil untuk temuduga. Pemohon yang tidak dihubungi selepas 2 bulan dianggap tidak berjaya.

* muat turun Borang Biasiswa Tunku Abdul Rahman
YAYASAN TUNKU ABDUL RAHMAN
ARAS 14, BLOK E12, PARCEL E, PRESINT 1
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62505 PUTRAJAYA.
TEL: 03-8888 6107/ 8888 6108
FAKS: 03-8888 6095

Link: http://www.yayasantar.org.my/BTAR.html