Skip to main content

Biasiswa JPA Yang di-Pertuan Agong: Senarai Bidang & Universiti

Biasiswa Yang di-Pertuan Agong 2016/2017
Tarikh Tutup Permohonan
18 Mac 2016

BIASISWA YANG DI-PERTUAN AGONG SESI PENGAJIAN 2016/2017 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)
Permohonan adalah dipelawa daripada semua warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon Biasiswa Yang di-Pertuan Agong Sesi Pengajian 2016/2017 bagi mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan Kedoktoran (Ph.D) di dalam dan luar negara.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Pemohon-pemohon mestilah memenuhi syarat-syarat permohonan seperti berikut:
Syarat-Syarat Umum
a) Warganegara Malaysia; dan
b) Umur tidak melebihi 35 tahun pada tahun memulakan pengajian di universiti.

Syarat-Syarat Khusus
a) Memiliki Ijazah Sarjana Muda/ Sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan pencapaian CGPA minimum 3.75 atau kelas pertama atau yang setaraf dengannya;
b) Aktif dalam kegiatan ko-kurikulum atau aktiviti kemasyarakatan atau menghasilkan kerja-kerja kreatif dan inovatif;
c) Keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang mahir dalam lebih daripada satu bahasa antarabangsa;
d) Pemohon perlu mendapatkan tempat pengajian dalam bidang Sains dan Teknologi, Ekonomi, Undang-undang dan Kewangan Islam di universiti penyelidikan tempatan seperti di LAMPIRAN B1 atau universiti terkemuka dunia (Ivy League) mengikut Times Higher Education (THE), QS World University Ranking, Academic Ranking World Universities (ARWU), Barron's Profiles Of American Colleges seperti di Lampiran B2; dan
e) Pengajian bagi peringkat Sarjana adalah secara mod penyelidikan atau mixed mode yang mewajibkan penyediaan kertas penyelidikan atau disertasi atau tesis.

SENARAI UNIVERSITI TEMPATAN  MERANGKUMI PELBAGAI BIDANG PENGAJIAN
A. BIDANG EKONOMI / UNDANG-UNDANG / SAINS DAN TEKNOLOGI

BIL. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)
1 Universiti Malaya (UM)
2 Universiti Sains Malaysia (USM)
3 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
4 Universiti Putra Malaysia (UPM)
5 Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

B. BIDANG KEWANGAN ISLAM
BIL. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)
1 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
2 International Centre For Education In Islamic Finance (INCEIF)

SENARAI UNIVERSITI TERKEMUKA DI DUNIA MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN

BIDANG EKONOMI
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States
2 Harvard University United States
3 Stanford University United States
4 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom
5 University of Chicago United States
6 Princeton University United States
7 University of California, Berkeley (UCB) United States
8 University of Oxford United Kingdom
9 University of Cambridge United Kingdom
10 Yale University United States
11 Columbia University United States
12 University of Pennsylvania United States
13 New York University (NYU) United States
14 University of California, Los Angeles (UCLA) United States
15 Northwestern University United States
16 University College London (UCL) United Kingdom
17 King’s College London United Kingdom
18 University of Toronto Canada
19 University of Michigan United States
20 Duke University United States

BIDANG UNDANG-UNDANG
1 The University of Melbourne Australia
2 The University of Sydney Australia
3 The Australian National University Australia
4 The University of Hong Kong Hong Kong
5 National University of Singapore (NUS) Singapore
6 University of Cambridge United Kingdom
7 University of Oxford United Kingdom
8 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom
9 University College London (UCL) United Kingdom
10 King’s College London United Kingdom
11 Harvard University United States
12 Yale University United States
13 New York University (NYU) United States
14 Stanford University United States
15 University of California, Berkeley (UCB) United States
16 Columbia University United States
17 University of Chicago United States
18 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States
19 Princeton University United States
20 University of California, Los Angeles (UCLA) United States

KLUSTER BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI
A. BIDANG SAINS HAYAT
1 University of Toronto Canada
2 University of Oxford United Kingdom
3 University of Cambridge United Kingdom
4 Imperial College London United Kingdom
5 University College London United Kingdom
6 Harvard University United States
7 Stanford University United States
8 California Institute of Technology (Caltech) United States
9 University of California-Berkeley United States
10 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States
11 Princeton University United States
12 Yale University United States
13 University of California, San Francisco United States
14 Columbia University United States
15 University of California, Los Angeles United States
16 Cornell University United States
17 University of California, San Diego (UCSD) United States
18 University of Chicago United States
19 The Johns Hopkins University United States
20 University of Washington United States

B. BIDANG SAINS FIZIKAL
1 The University of Tokyo Japan
2 Kyoto University Japan
3 National University of Singapore Singapore
4 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland
5 Ecole Polytechnique Federal de Lausanne Switzerland
6 University of Cambridge United Kingdom
7 University of Oxford United Kingdom
8 Imperial College London United Kingdom
9 California Institute of Technology (Caltech) United States
10 Stanford University United States
11 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States
12 University of California-Berkeley United States
13 Princeton University United States
14 Harvard University United States
15 Cornell University United States
16 University of California, Los Angeles United States
17 Yale University United States
18 University of Chicago United States
19 Carnegie Mellon University United States
20 Columbia University United States

C. BIDANG KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI
1 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong
2 Delft University of Technology Netherlands
3 National University of Singapore Singapore
4 Nanyang Technological University, Singapore Singapore
5 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland
6 Ecole Polytechnique Federal de Lausanne Switzerland
7 University of Cambridge United Kingdom
8 University of Oxford United Kingdom
9 Imperial College London United Kingdom
10 Stanford University United States
11 California Institute of Technology (Caltech) United States
12 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States
13 University of California-Berkeley United States
14 Princeton University United States
15 Carnegie Mellon University United States
16 Harvard University United States
17 Georgia Institute of Technology United States
18 University of Illinois at Urbana-Champaign United States
19 University of Michigan United States
20 Northwestern University United States

SENARAI BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI
a. Bidang Sains Hayat
- Pertanian
- Perikanan
- Pemakanan
- Biologi
- Bioteknologi
- Biokimia
- Biofizik
- Ekologi,Evolusi dan Alam sekitar
- Entomology
- Perhutanan
- Genetic & Heridity
- Immunology
- Mycology
- Palaeontology
- Parasitology
- Farmakologi & Farmasi
- Fisiologi
- Sains Tumbuhan
- Toxicology
- Sains Veterinar
- Virology
- Persekitaran
- Zoologi

b. Bidang Sains Fizikal
- Astronomi dan Astrofizik
- Kimia
- Crystallography
- Earth Science
- Matematik & Statistik
- Meteorologi dan Sains Atmosfera
- Nanoteknologi
- Fizik
- Sains Polimer

c. Bidang Kejuruteraan dan Teknologi
- Acoustics
- Kejuruteraan Aeroangkasa
- Automation & Control System
- Kejuruteraan Biomedikal
- Kejuruteraan Kimia
- Kejuruteraan Awam
- Komputer dan Sains Maklumat
- Pembinaan & Teknologi Bangunan
- Kejuruteraan Bumi & Persekitaran
- Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
- Energy & Fuels
- Imaging Science & Photographic Technology
- Kejuruteraan Industri
- Instruments & Instrumentation
- Kejuruteraan Marin
- Sains Material
- Kejuruteraan Mekanikal
- Mekanik
- Kejuruteraan Kaji Logam
- Mining & Mineral Processing
- Telekomunikasi
- Pengangkutan
- Sains Nuklear & Teknologi
- Operation Research & Management Science
- Robotik
- Telekomunikasi
- Pengangkutan

Link: Biasiswa JPA Yang di-Pertuan Agong Sesi Pengajian 2016/2017