Skip to main content

Permodalan Nasional Berhad (PNB) Anugerah Biasiswa Luar Negara 2016 (UK, Australia)

Permodalan Nasional Berhad (PNB) Anugerah Biasiswa Luar Negara 2016 (UK, Australia)
Closing Date
18 March 2016

PNB Overseas Scholarship Awards
The PNB scholarship programmes provide opportunity for students with outstanding academic achievement in their SPM to pursue tertiary education in public universities and selected private universities, as well as top universities abroad.

The Yayasan Tun Ismail (YTI) Premier Scholarship Award and PNB Global Scholarship Award, provide sponsorship to selected outstanding post-SPM students to top universities in the United Kingdom and the Australia to pursue tertiary education in the disciplines that are related to the business activity of PNB such as accounting, finance, law, mathematics, actuarial science and engineering. Prior to entry into universities, the selected students are required to undertake a two-year A-Level programme.

PNB Anugerah Biasiswa Luar Negara 2016 (United Kingdom | Australia)
Permodalan Nasional Berhad (PNB) merupakan syarikat pengurusan aset terkemuka di Malaysia yang terlibat dalam menguruskan pelbagai portfolio untuk memenuhi jangkaan dan keperluan pelaburan pemegang unit amanah. Dalam menjayakan usaha PNB untuk menjadi syarikat pengurusan aset bertaraf dunia, PNB menjemput calon lepasan SPM 2015 untuk memohon Anugerah Biasiswa Luar Negara PNB 2016.

Universiti-Universiti UK dan Australia
 • University of Cambridge
 • University of Oxford
 • London School of Economics and Political Science
 • University College London
 • Imperial College London
 • University of Warwick
 • City University London
 • Australian National University
 • University of Melbourne
 • University of Queensland
Kelayakan Minimum
 1. Memperolehi minima 8A (A dan A+ sahaja) Sijil Pelajaran Malaysia 2015;
 2. Memperolehi minima gred 2A bagi subjek Bahasa Inggeris GCE-O Sijil Pelajaran Malaysia 2015;
 3. Umur tidak melebihi 19 tahun pada 1 Januari 2016
 4. Aktif dalam aktiviti ko-kurikulum dan sukan, kualiti kepimpinan serta semangat kerja berpasukan yang tinggi;
 5. Mempunyai kemahiran sosial dan komunikasi yang cemerlang; dan
 6. Tiada keluarga terdekat yang pernah atau sedang menerima mana-mana Anugerah Biasiswa daripada PNB
Bidang Pengajian
 • Ekonomi
 • Hartanah
 • Kejuruteraan Alam Sekitar (Green Engineering)
 • Matematik dan Statistik
 • Pengurusan Hospitaliti
 • Pengurusan Risiko
 • Penulisan Kreatif
 • Perakaunan
 • Kewangan
 • Sains Aktuari
 • Teknologi Maklumat
 • Undang-undang
Permohonan Anugerah Biasiswa Luar Negara PNB
Memuat turn borang dan mengisi lengkap borang tersebut.

Poskan borang kepada:
Jabatan Pembangunan Pendidikan
Permodalan Nasional Berhad
Tingkat 38 Menara PNB
201-A, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Hanya pemohon yang disenarai pendek akan dipertimbangkan untuk peringkat seterusnya. Sekiranya anda tidak dihubungi dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh tutup iklan, anda boleh menganggap permohonan anda tidak berjaya.

Sebarang keputusan PNB berkenaan permohonan adalah muktamad

Link: http://www.pnb.com.my